Caseta lucrării


Administrator: Dorel Lăzurean Sălăgean  

Bistriţei Nr.7  
410515 Oradea

CUI: RO20167560

Registrul Comerţului Bihor: J05/2837/2006

e-mail: info@huskyvac.ro | maxxxcomfort@gmail.com
Internet: www.huskyvac.ro
Fon: 07441 491 61

Indicaţii de întrebuinţare şi de răspundere

Răspunderea pentru conţinuturi

Conţinuturile paginilor noastre au fost elaborate cu mare grijă. Cu toate acestea, noi nu putem prelua nici o garanta pentru corectitudinea, deplinătatea şi actualitatea conţinuturilor.
Ca prestator de servicii noi suntem răspunzători pentru propriile conţinuturi din aceste pagini în conformitate cu legile generale. Prestatorii de servicii nu sunt totuşi obligaţi, să supravegheze informaţiile străine transmise sau memorate la ei sau după împrejurări să cerceteze dacă ele prezintă o activitate ilegală.

Obligaţiile pentru îndepărtarea sau blocarea utilizării de informaţii după legile generale rămân neatinse de aceasta. O răspundere referitoare la aceasta este totuşi posibilă abia din momentul cunoaşterii încălcării concrete a legii. La aducerea la cunoştinţă a încălcărilor respective ale legii vom proceda imediat la îndepărtarea acestora.

Răspunderea pentru Link-uri

Oferta noastră conţine Link-uri spre pagini externe Web ale terţilor, asupra căror conţinuturi noi nu avem nici o influenţă. De aceea nici pentru aceste conţinuturi străine noi nu putem prelua nici o garanţie. Pentru conţinuturile paginilor linkurilore este responsabil în permanenţă  ofertantul respectiv sau cine exploatează paginile. Paginile linkurilor au fost verificate la momentul accesării asupra unor posibile încălcări ale legii. Conţinuturile ilegale nu erau recunoscute la momentul accesării. Un control permanent al conţinutului paginilor linkurilor fără  indicii concrete de lezare a unei legi este totuşi inacceptabilă. La aducerea la cunoştinţă a lezărilor respective ale legislaţiei, noi vom îndepărta acele link-uri neîntârziat.

Dreptul de autor

Exploratorii paginilor se străduiesc să respecte dreptul altora de autor, respectiv a cerceta în trecut asupra operelor autoeditate cât şi a celor libere de licenţă. Conţinuturile redactate de către exploratorul paginilor şi lucrările din aceste pagini se supun dreptului de autor din România. Contribuţiile terţilor sunt astfel caracterizate. Multiplicarea, prelucrarea, difuzarea şi orice fel de utilizare în afara limitelor dreptului de autor necesită acordul scris al fiecărui autor respectiv redactor. Descărcarea şi copierea acestei pagini nu este permisă

Protecţia datelor

În măsura în care de pe paginile noastre se vor colecta date personale (de exemplu nume, adresa sau adresa de E-mail), aceasta are loc în măsura în care e posibil pe baze voluntare. Folosirea ofertelor şi serviciilor în măsura în care e posibilă, se va efectua întotdeauna fără indicarea datelor personale.

Folosirea de către terţi a datelor de contact publicate pentru transmiterea de publicitate şi materiale informative care nu au fost expres solicitate în cadrul condiţiei obligaţiei de afişare a casetei lucrării se interzice în mod categoric prin prezenta. Exploatatorul paginii îşi rezervă în mod expres dreptul de a face demersurile juridice în cazul trimiterii de informaţii publicitare nesolicitate, cum ar fi Spamurile.

...................................................................................................................................................................................